Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Διδακτορική διατριβή

Αναλαμβάνεται η πλήρης ή επιμέρους βοήθεια για την ολοκλήρωση και παρουσίαση διδακτορικής διατριβής.
Ειδικότερα αναλαμβάνονται:
 • Η αναζήτηση και ταξινόμηση της βιβλιογραφίας
 • Η δημιουργία του ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Η καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
 • Η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων
 • Η συγγραφή της διατριβής και η τελική σελιδοποίηση
 • Η δημιουργία των διαφανειών και η βοήθεια στην παρουσίαση της διατριβής

Πτυχιακή εργασία μεταπτυχιακού

Αναλαμβάνεται η πλήρης ή μερική προετοιμασία της πτυχιακής εργασίας των σπουδαστών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με το χώρο της υγείας.
Ειδικότερα στην πλήρη συγγραφή περιλαμβάνεται:
 • Η εύρεση του θέματος
 • Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας
 • Η δημιουργία του ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
 • Η συγγραφή της εργασίας
 • Η Δημιουργία της παρουσίασης (διαφάνειες, κείμενο ομιλίας)

Μεταπτυχιακές εργασίες, διατριβές

Αναλαμβάνεται η συγγραφή, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η δημιουργία διαγραμμάτων για εργασίες σε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά που σχετίζονται με θεματολογία από το χώρο της υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λ.π.).